25 april 1945

11.30 uur – De toren is enige malen en op verschillende plaatsen getroffen [door Canadees vuur]; o.a. is er, gezien vanaf de Utrechtsche weg en in de Lange Bergstraat, een flinke hap uit de linkerhoek even boven de klok.

12.00 uur – Opnieuw is de toren beschoten en – zoals uit de rookwolkjes viel op te maken – ook geraakt.

H. Blijdenstijn (62 jaar)

Foto 1: De Onze-Lievevrouwetoren wordt door Canadezen beschoten: er zou een Duitse uitkijkpost op staan (Archief Eemland)