Witte Jan (W.J.) Vaatstra

Witte Jan (W.J.) Vaatstra (1881) woont op de Arnhemseweg nummer 72 met zijn vrouw die hij Moe noemt. Hij is directeur van het secretariaat van Ons Belang, de vereniging van onderofficieren van het Nederlandse leger. Hij begint op 22 augustus 1939 met zijn dagboek: ‘ ik [zal] trachten dagelijks notities te maken van wat op mij in deze oorlog de meeste indruk maakte’. Hij houdt dat 46 ‘cahiers’ (schriften) vol en eindigt in november 1949 ‘Met de wens voor een gelukkig, vredig leven voor mijn toekomstige lezers wordt dit dagboek thans besloten.’